Röd Måne

rod-mane

Röd Måne

Utgivningsår: 2013
Förlag: Forum

Baksidetext:

Månen lyste flammande röd den frostiga höstnatt i nådens år 1626 när läkekvinnan Ingrid. Ingmarsdotter red mot sitt hem, gården Näs nära Skokloster i Uppland.
Röd måne var ett djävulstecken, ett lockrop från den onde själv som då kallade se sina till sig. En natt med röd måne höll man sig inomhus om man var rädd om sin själs salighet. Nattens tystnad slets sönder av ett spädbarna övergivna gråt och skräcken grep tag i Ingrid Ingmarsdotter, hade trollen lagt ut sin avkomma i natten för att förleda en intet ont anande människa, var det en bortbytings skrik hon hört? Sin rädsla till trots förbarmar sig läkekvinnan Ingmarsdotter över det nyfödda spädbarn som en olycklig kvinna lämnat år sitt öde vid vägkanten. Straffet för hor, för en köttets lust utanför det heliga äktenskapet är döden..

Ingrid Ingmarsdotter adopterar hittebarnet som är en flicka och döper henne till Indra Ingrids make Karl Svensson är fältskär och deltar i det stora kriget mellan protestanter och katoliker nere i Europa. De protestantiska trupperna leds av Sveriges konung Gustav II Adolf.

Medan kriget rasar lever Indra med sin mor på Näs och modern skänker henne all den kunskap hon har om växternas läkande förmåga. Men Indra har också begåvats med läkande händer, en förmåga som måste hållas hemlig. Den som har kraft att läka sjukdom besitter också kraft att framkalla det som är ont. Och straffet för trolldom är också det döden. År 1632, när Indra är sex år gammal dör Sveriges konung på slagfältet i.. En förmyndarregering under Axel Oxenstierna utses och den blott sex år gamla Kristina blir nu drottning.
Även Karl Svensson dör i Lutzen och för Indra och hennes mor börjar nu en mardröm. Häxhysterin sprids i landet och Ingrid Ingmarsdotter och hennes två pigor utpekas som häxor och deras kroppar brinner på bålet. Och i Skokloster drar en klappjakt på barnet Indra igång. Tillsammans med gårdens dräng lyckas Indra fly in till Stockholm där hon får en fristad i familjen Wrangels hus.

Elisabets kommentarer:

I boken Röd Måne får vi följa Indras dramatiska liv, hennes frihetslängtan som får ödesdigra konsekvenser. Vi får följa hennes kamp för de mest utsatta, hennes gärning som de fattigas läkande ängel i det av krig och umbäranden drabbade Sverige. Indras liv löper parallellt med drottning Kristinas liv, vars livsöde också det är fullt av dramatik. Ödet för samman dessa båda kvinnor och det förändrar för alltid Indras liv. 1600-talets Sveige är en epok präglad av krigen, fattigdomen, svälten men också av enorma förändringar. Det lilla outvecklade och okända landet i Europas norra utkant blir en stormakt med inflytande över den politiska skeendet långt utöver landet gränser. Det är i denna spännande brytningstid, mellan medeltidens och den nya tidens världsbild, som Röd Måne utspelar sig. Och Indra och drottning Kristina är värdiga representanter för människans längtan efter frihet både till kropp och själ.

Köp ”Röd Måne” på Adlibris.


Facebook
Translate
    Translate to: