Vargarnas Tid

Vargarnas Tid finns i handeln sommaren 2016bokus

Vargarnas tid handlar om mod i krigets skugga. Mod att stå upp för det man innerst inne tror på, mod att stå upp för de svaga och värnlösa, mod att försvara rätten till frihet, både till kropp och till själ och modet att våga vägra lyda order. Vargarnas tid handlar om att även i det allra svartaste mörkret bor ett klart skimrande ljus och det ljuset heter kärlek och hopp.

Det är sent trettiotal. Sverige är ett klassamhälle med himmelsvida skillnader mellan fattig och rik, arbetare, medelklass och överklass. Här har med bred politisk enighet världens första rasbiologiska institut bildats för att skydda den så kallade ”rena svenska rasen”.

Det är straffbart att använda preventivmedel, ogifta mödrar avskedas från sina arbeten och tvingas lämna bort sina barn. Många av dessa små barn går ett mycket grymt öde till mötes. Kvinnor som väljer att ingå äktenskap får inte behålla sina arbeten. Något socialt skyddsnät att tala om existerar inte.

Antisemitismen är allmänt accepterad och den svenska regeringen stänger landets gränser för judar. Regeringen har också inlett den största nedrustningen av försvaret som någonsin utförts i vårt land.

Samtidigt nere i Europa, i Tyskland, har ondskan tagit gestalt och börjat sprida sitt gift ut över en aningslös värld. Och ondskan har ett namn, Adolf Hitler.

I denna turbulenta tid växer syskonen Magdalena och Nils upp på den lilla gården Skogstorp i Mellösa, i Sörmland. De har tidigt blivit föräldralösa och för att försörja sig har den driftige Nils arbetat som springpojke i Gustavssons lanthandel och den blyga och osäkra Magdalena tagit tjänst som piga och barnflicka. Men ödet vill annorlunda och tack vare en morbror som återvänder hem från det förlovade landet på andra sidan Atlanten kan de börja sin klättring på den hala samhällsstegen. De flyttar till Stockholm. Nils öppnar flera livsmedelsaffärer och Magdalena börjar skriva på sin doktorsavhandling.  Men det hon innerst inne drömmer om är att få använda sin penna i kampen för rättvisa, ge de svaga en röst. Men till det krävs mod.

En person, som sedan födseln på Södertuna slott i Sörmland, redan har sin givna plats högst upp i samhällshierarkin, är Carl-Magnus Rytterholm. Löjtnant Rytterholm är en stor beundrare av Adolf Hitler och nazismen och full av förväntan reser han till Berlin. Han bländas av glansen och kulten kring führern och känner att han aldrig vill återvända till det trygga och tråkiga Sverige. Tills en kväll när hans nazistvänner tar med honom till stadens judiska kvarter, för en stunds muntration. Där, utanför den judiska synagogan avslöjar nazismen sitt sanna ansikte och Carl-Magnus tvingas ta ställning. Det är våra val som visar vilka vi är. Han återvänder hem till Sverige samma dag som Hitlers trupper invaderar Polen. Andra världskriget är ett faktum.

Fürerns trupper är till synes oövervinnerliga och det ena landet efter det andra invaderas, Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Skagerack mineras, Ryssland angriper Finland. Det neutrala och försvarslösa Sverige är helt omgivet av krigförande länder. Vår svenska järnmalm är livsviktig för den tyska vapenindustrin och Hitler överlämnar en lista med krav till den svenska regeringen. Staten inför censur för att inget negativt, som kan irritera Hitler, får publiceras i svenska tidningar.

Det gamla svenska klassamhället skakar i sina grundvalar och ingenting kommer längre att bli som det har varit.

Carl- Magnus får befälet över trupperna runt malmfälten och också ansvaret för att ta emot alla flyktingar från krigets Finland. Hans gamla liv är mycket avlägset.

Magdalena har lagt sin doktorsavhandling på hyllan, hon skriver flera uppmärksammade artiklar innan censuren stoppar henne, Hon reser till Norge och  hamnar i Gestapos klor.

Japan anfaller Pearl Harbour och USA går med i kriget. Nu står hela världen i brand.

I Wannsee i Tyskland hålls i januari 1943 ett möte, där bestäms att Europas 11 miljoner judar nu ska förintas. Ondskan tycks omöjlig att stoppa.

Men vid sidan av ondskan går som alltid kärleken. I sökandet efter tre försvunna finska krigsbarn möts Magdalena och Carl-Magnus och det blir ett livsavgörande möte. Deras mod och medmänsklighet kommer att göra skillnad för många.

Och som en klart skinande symbol för det godas kamp mot ondskan löper genom hela boken tre snövita vargar.


Facebook
Translate
    Translate to: