Intervju Vargarnas tid, Pocketförlaget

1.Kan du berätta lite om dig själv, för de läsare som inte känner dig.

 

När vi ska berätta om oss själva blir det oftast vår yrkesroll vi beskriver och då placerar vi genast varandra i ett fack och många gånger kan det bli väldigt fel.

Ändå börjar jag där.

När jag var sju år bestämde jag mig för att jag ville bli lärare, jag hade då övergivit mitt första yrkesval som var att bli djuphavsdykare. Jag blev lärare, adjunkt, i svenska, historia, konstvetenskap, filmvetenskap och engelska. Efter femton år i katedern började jag skriva läroböcker och att arbeta med fortbildning av lärare. Femtio år gammal debuterade jag som skönlitterär författare. Och på den vägen är det.

Jag är gift men världens bästa man, har två egna döttrar, två bonusdöttrar och två sagolika barnbarn, som bara har ett fel, de bor alltför långt bort, i USA.

Min viktigaste roll här i livet har varit att vara mamma, en så bra mamma som jag har förmått att vara, vilket inte alltid har varit så lätt.

Våra barn gör ju sällan det vi säger åt dem göra, istället tar de efter oss och gör det de ser oss göra. Deras handlingar blir en spegel av våra egna.

När jag skulle svara på den här frågan bad jag min man att välja ut två av mina negativa sidor och två av mina positiva sidor.

Han funderade en stund innan han levererade sitt svar, vilket blev som följer:

Du har absolut inget tålamod, när du kommer på något skulle det helst ha varit klart igår och du har alldeles för många idéer om vad som måste göras här hemma. Det är ju redan bra som det är.

Till dina goda sidor hör att du är djupt medmänsklig och mycket klarsynt.

 

2. Vargarnas tid är inte din första bok, Pocketförlaget har tidigare gett ut fyra böcker av dig. Men hur många böcker har du hittills skrivit?

 

Oj, det har blivit några stycken under åren. Jag har skrivit trettio läroböcker och fackböcker i skilda ämnen och efter det, som grädde på moset, nio romaner, Bortom stjärnan, Den Vita Liljan, Rovfåglarnas tid, Vindarnas ö, Ödets hav, Ljusets dotter, Röd måne, Ringens gåta och Vargarnas tid.

 

3. Hur fick du idén till Vargarnas tid?

 

Mina romankaraktärer brukar komma till mig utan att jag har bjudit in dem.

Jag kan möta dem när jag är ute och promenerar, eller när jag sitter hemma i min favoritfåtölj. De bär med sig sin levnadshistoria och den tid de lever i och också titeln på den historia som de vill att jag ska berätta.

Så har mina första åtta romaner kommit till, men inte Vargarnas tid. Dess födelse var annorlunda, men minst lika magisk.

En vårdag satt jag i Rimbos vackra medeltidskyrka. Det var min fasters begravning och jag var helt fokuserad på ceremonin och på prästens ord. Då hände något mycket märkligt. En text, ungefär en sida lång, kom bildligt talat nedsinglande från kyrkans tak och landade i mitt knä. Och inom mig kunde jag läsa vad där stod, texten handlade om en vit varginna och jag visste då att varginnan var en symbol för det godas kamp mot det onda.

I den stunden föddes Vargarnas tid och de ord som kom till mig i Rimbo kyrka inleder också boken.

 

4. Boken utspelar sig under andra världskriget, många av dina läsare är kanske vana vid att dina böcker utspelar sig ännu längre tillbaka i tiden. Hur kommer det sig att du valde att skriva om en så pass ”modern”, historisk miljö?

 

Nu förhåller det sig ju på det minst sagt märkliga viset att, det hitintills, aldrig har varit jag som har valt vare sig huvudkaraktärer eller tidsperioder, de har kommit till mig och med sig har de haft den tid de lever i.

Och att skriva om en tid som ligger så nära, andra världskriget är mina föräldrars tid, har varit smärtsamt. Ingen av mina tidigare romaner har tagit mig lika djupt eller sugit lika mycket kraft ur mig.

 

5. Genom hela boken löper tre vita vargar, som en symbol för det godas strid mot det onda. Vad betyder vargar för dig?

 

Vargen har ett starkt symbolvärde, det är ett djur som genom historien, i litteraturen,  har varit bärare av både ont och gott. Tänk på berättelserna om människobarn som vuxit upp i en vargflock, eller om alla skräckskildringar om blodtörstiga vargar.

I Koranen finns berättelsen om en talande varg och i den bibliska historien finns legenden om när Moses möter en vit varg i Jethro´s hus, en vit varg som visar sig vara en ängel.

I min bok Vargarnas tid finns vargens båda sidor skildrade, och i boken finns också den tankeväckande historien om de två uråldriga vargar som ständigt krigar om makten över människornas hjärtan. Och Hitlers fruktade ubåtar gick under namnet, de grå vargarna.

 

6. Hur gör du research till dina böcker?

 

Det är en lång process, en bok tar cirka två år för mig. Jag är visserligen adjunkt i historia men varje ny bok kräver att jag läser in mig på den tidsperiod som mina karaktärer lever i. Det är också viktigt för mig att, om möjligt, besöka de platser som jag beskriver även om det ibland ligger årtusenden emellan då och nu. Jag behöver ta in känslan, dofterna, stämningen.

Under arbetet med Vargarnas tid besökte jag bland annat koncentrationslägret Auschwitz och förintelselägret Birkenau. Jag hade läst mycket om det ofattbart grymma som hade hänt i dessa helveten på jorden men det var först när jag kom dit som ondskan blev verklig. När jag gick på dödens väg i Birkenau, den väg som ledde fram till gasugnarna och som var gjord av askan från den dryga miljonen oskyldiga, barn, kvinnor och män som mördades där, då brast något inom mig.

 

7. Skriver du på något nytt just nu och i så fall vad?

Jag har en berättelse inom mig, två livsöden som har bett om att få bli nedtecknade men ännu är jag inte riktigt redo att börja skriva. En hel del research återstår ännu. Men jag kan säga så mycket som att tidsperioden är min egen och titeln är ”Blå längtan”.

 

8. Vi vet att du är väldigt älskad av dina läsare och att dina böcker är efterlängtade. Vad brukar du få för läsarbrev och –frågor?

 

Som författare kan du aldrig vara säker på att dina ord uppfattas så som du önskar, det är alltid i betraktarens ögon som betydelsen, meningen, tolkningen uppstår.

Jag brukar säga att mina böcker består av tre lager, en spännande (förhoppningsvis) kärlekshistoria, ett historiskt skeende där min förhoppning är att man som läsare ska få kunskap om tidsepoken, hur det var att leva där, utan att egentligen behöva anstränga sig. Kunskapen ska vara så väl inlindad i berättelsen att man som läsare få den gratis. En av mina fantastiska redaktörer kallade mitt sätt att skriva för försåtlig pedagogik. 

Sedan är det då det tredje lagret och det är själva anledningen till att jag överhuvudtaget skriver böcker. Det är det moraliska, andliga, existentiella budskapet som grundar sig i den lilla livserfarenhet som jag lyckats skrapa ihop under mitt liv.

 Och till min stora glädje verkar det vara just det lagret som de flesta av mina läsare har fastnat för.

Mer än en gång har jag gråtit när jag har läst de smärtsamt gripande livsöden som mina läsare har delgivit mig och min tacksamhet har varit oändligt stor när de har berättat om hur mina böcker har skänkt dem mod, tillförsikt och hopp.

Där finns mamman som berättade om hur hennes tonårsdotter ”stått vid ett stup”, hur livet var nattsvart, när hon fick en av mina böcker i sin hand. Livet vände och mor och dotter skrev en pjäs baserad på min bok. Där finns kvinnan som tillsammans med sin man läste mina böcker de sista månaderna av hans liv, det hjälpte dem båda. Där finns den unga kvinnan som berättade att jag räddat hennes liv, hon hade bestämt sig för att ta farväl när hennes mor mer eller mindre tvingade henne att läsa en av mina böcker. Efter att ha läst den bar hon den med sig under två års tid. Där finns mannen som skrev: Dina böcker har fått mig att våga vara den jag innerst inne är. Där finns den misshandlade kvinnan som fick mod och kraft att våga bryta upp.

Jag känner en sådan tacksamhet över att mina böcker har kunnat hjälpa, lindra och stärka andra. Det finns inget som ger oss människor en sådan tillfredsställelse och glädje som att kunna skänka en medmänniska en gåva.

Men hand i hand med min tacksamhet vandrar också känslan av ansvar och den ständiga oron att jag ska göra mina läsare besvikna, att jag inte ska kunna leva upp till alla förväntningar.

Jag vet att det är ett lyxproblem men det hjälper föga.

Den fråga som jag oftast får av mina läsare är, när kommer nästa bok?

 

 

 

 

 


Facebook
Translate
    Translate to: